HOVEDMENY

ARKIVET

FELLESPROSJEKT I ÅSEN

Published on:
18.12.2010
Content:

Arne Langås trakk fullt hus i Åsen

 

Arrangørene Åsen Rotary Klubb og Åsen Museum og Historielag var usikre på hvilket lokale de skulle satse på til "En fotografisk reise gjennom gamle Åsen", men de kunne prise seg lykkelig for at de valgte storsalen i Åsen samfunnshus.  Over 150 tilhørere fikk etter hvert tildelt sitteplasser før Arne Langås tok dem med på sin reise fra Nordbygda til Langstein.

Langås fortalte at det finnes bilder av folk fra Åsen fra 1860-tallet, men det eldste han viste var fra gården Hammer, trolig tatt rundt 1880. De aller fleste bildene var fra tidlig på 1900-tallet og fram mot 2. verdenskrig.  Jernbane- og veibygging ble viet oppmerksomhet, og bilder fra industrisamfunnene i Hopla og Sunndalen ble presentert med fyldige kommentarer.

Under  1. verdenskrig ble det tyske passasjerskipet "Berlin" internert i Lofjorden, og for mange av tilhørerne var det nytt at det ble bygget store  brakkeleire mellom Undlien og Løvtangen, for å huse norske vaktstyrker som bevoktet skip og mannskap.

Ellers var det mange gårdsbilder, der noen var gjenkjennbare fordi trønderlånene ruver den dag i dag, så som på Grenne-gårdene, men også ukjennbare gårdstun, så som Vordal i Vududalen, der tre gårdstun på rekke og rad nå er erstattet med tre nyoppbygde gårder.

Det føles ganske håpløst å gjengi et billedkåseri med tekst, så vi får heller vise et utvalg bilder, og samtidig minne om at Arne Langås denne kvelden bare viste oss litt over én prosent av sin billedsamling, så det vil nok bli flere anledninger til å høre den dyktige kåsøren kommentere sine bilder. En flott kveld!

FORNØYDE ARRANGØRER : Kveldens kåsør, Arne Langås, flankert av leder i Åsen Museum og historielag, Olav Haugom (t.v), og Terje Gaarden fra Åsen Rotary Klubb.

Tekst og bilde: Leif Hovland