HOVEDMENY

ARKIVET

UTMERKELSER

Published on:
28.09.2010
Content:

Distrikt 2280.

UTMERKELSER  FOR  ROTARY-ÅRET 2009-2010

Asbjørn Nordberg - fjorårets guvernør.

 

Utmerkelsene følger målene i Rotaryåret.

Kriteriene for utvelgelsen av beste klubb er:

 

REKRUTTERING:

Den klubben med størst netto medlemsøkning i %

Den klubben med størst netto medlemsøkning i antall

Den klubben med høyest rekruttert kvinneandel i %

Den klubben som har rekruttert til laveste gjennomsnittsalder

 

SAMFUNNSPROSJEKTER:

Den klubben som har det (de) beste klubbprosjekt (ene) – både lokalt og internasjonalt

 

The Rotary Foundation:

Størst innbetaling til TRF pr. medlem

 

OPPMØTE:

Den klubben som har høyest akkumulert oppmøte i %

 

HJEMMESIDE:

Den klubben som har gjort innsats med sin hjemmeside, etablert ny, -eller forbedret gammel side, slik at innhold og presentasjon gir et godt bilde av Rotary, og at hjemmesiden er oppdatert til en hver tid.

 

BESTE KLUBB TOTALT SETT

Den klubben som totalt sett er best.

(Vurderinger på oppmøte, innbetaling TRF, medlemsutvikling, prosjekter, hjemmeside, deltagelse i distriktsprogrammer)

 

Diplomer for beste klubb i Distrikt 2280 for 2009/10

1. Rekruttering:

Følgende klubber har vært best på rekruttering:                               %-vis økning              Gj.sn.alder

Hemne            økning 4 medlemmer,            kvinneandel 11,1%                17,4%             58,5 år

Lade               økning 5 medlemmer,          kvinneandel 14,7%                7,9%               57,6 år

Sula                økning 2 medlemmer,            kvinneandel 35,7%              7,7%               57,0 år

Åsen               økning 2 medlemmer,            kvinneandel 10,0%                11,1%             53,9 år

 

2. Oppmøte:

Skogn Rotary             80,0 %

Bjugn Rotary              80,7 %

Rauma Rotary          87,4 %

 

3. Samfunnsprosjekter:

Molde Øst Rotary

• Prosjekt Sansehage, Lysthus, Arbeider med prosjektet

• Språkopplæringsutstyr til skole i Polen.

 

4. Bidrag til Rotary Foundation

 

     Klubb

Bidrag pr. medlem ($)

Totalt bidrag ($)

     Stjørdal Rotary

85,38

4 098

     Skogn Rotary

84,05

4 118

     Fræna Rotary

77,73

2 720

 

 

 

 

 

5. Beste hjemmeside:

Giske Rotary

Begrunnelsen er: De har en alltid oppdatert hjemmeside med godt og aktuelt rotarystoff. Hjemmesiden har mange gode linker. Hjemmesiden er lett og oversiktlig å finne frem i. At hjemmesiden er populær går frem av besøkene; den har hatt 23 500 oppslag!

 

6. Beste klubb totalt sett:

Stranda Rotary

• Har økt antall medlemmer med 2 = 7,7%

• Har 10,7% kvinner, og gj.sn.alder på 62,4 år

• Deltar i distriktsprogrammer med RYLA, Ungdomsutveksling og GSE

• Har 19 medieoppslag i rotaryåret

• Planlegger hjemmeside, -installert men ikke lagt inn med info

• Har et oppmøte på 76,6 %

• Gjennomfører årlige samfunnsprosjekter. Siste år ”Benker langs turstier”

• Bidrag til TRF USD 60,17 per medlem

• Utdelt 3 PHF’er

• Klubben var lite aktiv for noen år tilbake

Jon G Gjemble - fjorårets sekretær